Хүсэлд хүрсэн амтыг цогцлоов

Олон улсын чанарын стандартад нийцсэн мах махан бүтээгдэхүүн

Лаборатори - эрүүл ахуйн хяналт

Хэрэглэгчдээ чанар, аюулгүйн баталгаатай бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоо үйлдвэрлэлийн дадлыг хэвшүүлж, хүнс нянгаар бохирдож болзошгүй аюулын эгзэгтэй цэгүүдэд дотоодын хяналт шалгалтыг хийж, лабораторид холбогдох стандарт шинжилгээний үр дүнгээр баталгаажуулдаг.


Түгээх