Хүсэлд хүрсэн амтыг цогцлоов

Олон улсын чанарын стандартад нийцсэн мах махан бүтээгдэхүүн

Гадаад худалдаа

Манай "Кайлас" ХХК нь ОХУ-ын бүрхэвчний "Атлантис Пак", амтлагчны "Арамадон" компани, Польшийн "Фабиос" зэрэг компаниудтай хамтран ажилладаг бөгөөд уг үйлдвэрүүдээс байнга технологич нар ирж ажиллан, манай технологич нар гадны орнуудад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдаж, шинэ технологийг байнга нэвтрүүлж байдаг. Энэ нь бидний давуу тал болж үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанарт сайнаар нөлөөлж байдаг. 

Түгээх